Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

1 DAN czarny pas ze złotym pagonem (min. kolejny 1 rok treningu)

 1. Znajomość całego materiału do 1 kyu włącznie.
 2. Uderzenia i cięcia: morote-haito-uchi (jodan, gedan) haito-uchi (jodan, chudan, gedan).
 3. Bloki: morote-kake-uke (jodan, chudan), osae-uke-chudan.
 4. Kopnięcia: kake-geri (kakato, chusoku), ushiro-mawashi-geri (jodan, chudan, gedan).
 5. Kata: tensho, saiha, taykioku-ura.
 6. Renraku: migi-mawashi-geri jodan, hidari-ushiro-mawashi-geri jodan, migi jodan mae-geri, hidari-mawashi-geri jodan, migi-ushiro-mawashi-geri jodan.
 7. Jiyu-ippon-kumite: wszystkie Kyokushin kumite.
 8. Jiyu-kumite: minimum 25 walk po 2 minuty.
 9. Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri-waza.
 10. Test kondycyjny:
  • 80 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  • 25 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
  • 150 uniesień tułowia z leżenia na plecach,
  • 100 przysiadów,
  • 25 przeskoków nad kijem trzymanym w rękach.
 11. Wszyskie techniki odwrotne w pozycji gyaku.
 12. Posiadanie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

2 DAN czarny pas ze dwoma złotymi pagonami (min. 3 kolejne lata treningu)

 1. Znajomość całego materiału do 1 dan włącznie.
 2. Uderzenia i cięcia: toho-uchi, keiko-uchi.
 3. Bloki: hiji-uke chudan, gedan-shotei-morote-uke, gedan-shuto-morote-uke.
 4. Kopnięcia: tobi-ushiro-geri, tobi-ushiro-mawashi-geri, tobi-mawashi-geri, age-kakato-ushiro-geri.
 5. Kata: kanku-dai, geksai-sho, seienchin, pinan-sono-ichi ura.
 6. Jiyu-kumite: minimum 35 walk po 3 minuty.
 7. Tameshiwari: minimum 4 techniki.
 8. Test kondycyjny:
  • 90 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  • 20 ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach,
  • 150 uniesień tułowia z leżenia na plecach,
  • 100 przysiadów.
 9. Udział w Mistrzostwach Polski lub Międzynarodowym Turnieju.
 10. Posiadanie uprawnień sędziego krajowego.

3 DAN czarny pas z trzema złotymi pagonami (min. 3 kolejne lata treningu)

 1. Znajomość całego materiału do 2 dan włącznie.
 2. Kata: sushi-ho, garyu, seipai, pinan-sono-ni, san i yon ura, Bo-kata-tsyon.
 3. Jiyu-kumite: minimum 50 walk po 2 minuty.
 4. Tameshiwari: minimum 5 technik.
 5. Test kondycyjny:
  • 100 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  • 25 ugięć ramion w podporze przodem na 2, 3, 5 palcach,
  • 200 uniesień tułowia z leżenia na plecach ze skrętem tułowia,
  • 150 przysiadów.
 6. Posiadanie licencji sędziego międzynarodowego oraz wiedzy medycznej na poziomie ratownika.

Wymagania egzaminacyjne na wyższe stopnie dan są w gestii Światowej Organizacji Kyokushin Honbu Tokyo.