Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Główną działalnością Związku jest rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności przez rozwój i popularyzacje karate. Działalność sportowa nie jest jedyną działalnością OZKWM. Związek skupia się również z dużym zaangażowaniem na profilaktyce zdrowotnej, działalności społeczno-organizatorskiej oraz na aspekcie wychowawczym. OZKWM zrzesza 16 klubów karate.