Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

W ramach naszego turnieju o Mistrzostwo OKKK przeprowadzone zostało szkolenie dla przyszłych sędziów. Seminarium szkoleniowe poprowadzili shihan Jan Gruba VI Dan, sensei Radosław Grabowski IV Dan oraz sensei Toamsz Marcjaniak II Dan i sensei Jacek Czarnota II Dan. Szkolenie przechodzili najstarsi zawodnicy z OKKK oraz z Radomskiej Akademii Kyokushin Karate i Warszawskiego Klubu Karate. Położono nacisk na praktyczną naukę sędziowania oraz teoretyczne podstawy i zapoznanie z przepisami. Następnie odbył się praktyczny sprawdzian podczas zawodów klubowych. Było to pierwsze z zaplanowanych przez IKA Kyokushinryu Poland szkoleń, które będzie podstawą do uzyskania uprawnień sędziowskich.