Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

10  i 9 KYU pomarańczowy pas

A> Techniki

Kihon (podstawy)

1) Tachikata (pozycje)

Heisoku Dachi, Musubi dachi, Heiko dachi, Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi)

Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi

2) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Seiken Morote Tsuki ( Chudan, Jodan, Gedan) ,Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Gedan Tsuki

3) Uke (bloki)

Gedan Barai

4) Keri (kopnięcia)

Hiza Geri, Kin Geri

5) Ido (Podstawy poruszania się )

W Zenkutsu Dachi: Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie

w połączeniu z jedną techniką (Tsuki, Keri, Uke)

Np .: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki lub Gyaku

Powtórzenie tej samej techniki: Np .: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki dwa razy (2x)

Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki (3x)

Kata

Taikyoku Sono Ichi, Ni, San, Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni & San

B> Sprawność fizyczna

Elastyczność: to samo kryterium, co dla białego pasa, ale z poprawą

Pompki: 20, Przysiady: 30

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite: Tylko obrona przeciwko atakowi.

Bloki rękami przeciwko Tsuki lub Keri / Bloki nogami przeciwko Tsuki lub Keri

2) Jiyu Kumite: 30 sekund (kryterium)

Reigi (opanowanie, postawa) / Kamae (gotowość) / Kiai

 

8 i 7 KYU pas błękitny

Podstawowe techniki jak dla białego i pomarańczowego pasa oraz następujące:

A> Techniki

Kihon (podstawy)

1) Tachikata (pozycje)

Uchihachiji Dachi, Sanchin Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi Dachi. Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi,

2) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Seiken Ago Uchi, Uranken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi

3) Uke (bloki)

Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke,

Morote Uke,  Mae Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke

4) Keri (kopnięcia)

Mae Keage, Mae Geri

5) Kokyu Ho (technika oddychania)

Ibuki

6) Ido (Podstawy poruszania się )

Kokutsu Dachi (Nekoashi dachi): Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie

Np .: Kokutsu dachi + Chudan Uchi Uke

Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki

Sanchin Dachi: Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie

Np .: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki

Kiba Dachi: Poruszanie się na boki do przodu i do tyłu (Mae Kosa, Ushiro Kosa), obracanie

Np .: Kiba Dachi +Jun Tsuki, Tettsui

Połączenie: Uke i ciosów  np.: Zenkutsu Dachi + Jodan Uke, Seiken Chudan Gyaku Tsuki

Tsuki i Keri np .: Zenkutsu Dachi + Mae Geri, Seiken Chudan Tsuki

6) Kata

Pinan Sono Ichi, Ni, San, Tsuki No Kata

B> Sprawność fizyczna

Elastyczność: ramiona dotykają podłogi w pozycji siedzącej nogami w rozkroku.

Pompki: 30, Przysiady: 40, Stanie na rękach: 40 sekund

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i kontratak)

Blokowanie, kontratak przy użyciu różnych technik, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc…

2) Jiyu Kumite: 60 sekund

Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość ​​/Siła / Wytrzymałość (Kokyu) / Uke Kaesh

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak

 

6 i 5 KYU żółty pas

Podstawowe techniki jak dla białych przez niebieskie pasy, a także następujące:

A> Techniki

Kihon (podstawy)

1) Tachikata (pozycje)

Kakeashi Dachi

2) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Seiken Shita Tsuki, Hiji Uchi, Tettsui, Nukite, Shotei

3) Uke (bloki)

Uchi Uke Gedan Barai, Koken Uke, Haito Uchi Uke, Jyuji Uke

4) Keri (kopnięcia)

Uchimawashi, Sotomawashi

5) Ido (Podstawy poruszania się )

Kaiten Ido (Spinning): Np .: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui

Dako Ido (kąt 45 stopni) Np .: 45* Kiba Dachi + Gedan Barai

6) Kata

Pinan Sono Yon, Yantsu,

B> Sprawność fizyczna

Elastyczność: Tak samo jak w przypadku niebieskiego paska z zauważalną poprawą

Pompki: 30, Przysiady: 50, Stanie na rękach: 50 sekund

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 15 cm

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (Blok i Odwet) z zauważalną poprawą niż Niebieski Pas.

Blokowanie, Odwet przy użyciu różnych ataków, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc…

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (3 rundy lub więcej)

Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość ​​/Siła / Wytrzymałość (Kokyu) / Uke Kaesh

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak

 

4 i 3 KYU zielony pas

Podstawowe techniki jak dla białych przez żółte pasy, a także następujące:

A> Techniki

1) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Uraken Mawashi Uchi, Shuto Gammen Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

2) Keri (kopnięcia)

Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri

3)Ido (Podstawy poruszania się )

Podstawowa praca krokowa w Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

4)Kata

Taikyoku Sono Ichi Ura, Ni Ura i san Ura

Pinan Sono Go, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi, Sanchin

B> Sprawność fizyczna

Elastyczność: klatka piersiowa dotyka podłogi w pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 60, Przysiady: 60, Stanie na rękach: 60 sekund

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 20 cm

Przeskoki nad trzymanym w rękach drążkiem do przodu i do tyłu co najmniej 3 razy.

C> Kumite

1) Yakusoku kumite: kombinacja Uke i Uke Kaeshi w Kumite No Kamae, praca nóg

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (5 rund lub więcej)

Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość ​​/Siła / Wytrzymałość (Kokyu) / Uke Kaesh/Rytm

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/ Połączenie (techniki rąk i nóg) / praca nóg

D> Tameshi Wari

Więcej niż standardowa reguła turnieju IKAK (zależnie od decyzji Shihan)

 

2 i 1 KYU brązowy pas

Podstawowe techniki jak dla białych przez zielone pasy, a także następujące:

A> Techniki

1) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Koken Uchi, Haito Uchi

2) Keri ( kopnięcia )

Ushiro Mawashi Geri, Tobi Geri

3) Ido (Podstawy poruszania się )

Kumite No Kamae, praca nóg- poruszanie się pod różnymi kątami

4)Kata

Pinan Sono Ichi Ura, Ni Ura, San Ura, Yon Ura & Go Ura

Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni, Jodan-Ku, Tensho

B> Sprawność fizyczna

Elastyczność: klatka piersiowa dotyka podłogi w pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 100, Przysiady: 100, Stanie na rękach: 90 sekund

Chodzenie na rękach.

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 25 cm (2. Kyu), wysokość własna + 30 cm (1. Kyu)

(Tobi Ushiro Geri / Tobi Ushiro Mawashi Geri, lewa i prawa)

Przeskoki nad trzymanym w rękach drążkiem do przodu i do tyłu co najmniej 3 razy.

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite: kombinacja Uke i Uke Kaeshi w Kumite No Kamae, praca nóg.

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (10 rund dla 2. Kyu)

60 sekund (20 rund dla 1. Kyu)

Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość /Siła / Wytrzymałość (Kokyu) / Uke Kaesh/Rytm

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/ Rytm Połączenie (techniki rąk i nóg) / praca nóg

D> Tameshi Wari

Więcej niż standardowa reguła turnieju IKA (zależnie od decyzji Shihan)

 

 

Podstawowe wymagania i minimalne odstępy czasu  przed promocją 

-Kolorowe pasy-

Poniższe wytyczne sugerują minimum szkolenia wymaganego przed próbą awansu na następny poziom.

„Cztery miesiące” sugerują spójne comiesięczny trening trwający około 8 godzin miesięcznie.

 

Piały pas

4 miesiące/32 godziny )

Pomarańczowy                                    KATA

10 kyu , 4 miesiące/32 godziny)             Taikyuku 1,2,3

9 kyu , 4 miesiące/32 godziny)               Sokugi Taikyoku 1, 2, 3

 

Niebieski

8 kyu , 4 miesiące/32 godziny)             Pinan 1, 2,

7 kyu ,  4 miesiące/32 godziny              Pinan 3

 

Żółty

6 kyu , 4 miesiące/32 godziny                Pinan 4,

5 kyu , 4 miesiące/32 godziny                Yantsu, Tsuki no Kata

 

Zielony

4 kyu ,  4 miesiące/32 godziny                Taikyoku Ura 1, 2, 3, Pinan 5, Sanchin

3 kyu ,  4 miesiące/32 godziny               Gekisai Dai, Tekki 1

 

Brązowy

2 kyu ,  8 miesięcy/64 godziny )            Pinan Ura 1, 2, 3, 4, 5, Tensho, Saifa

1 kyu ,  8 miesięcy/64 godziny              Tekki 2, Gekisai-Sho, Jodan-Ku

 

 

Podstawowe wymagania i kadencja Yudansha przed promocją

Czarne pasy

Sho Dan (1st Dan)

Senpai → Ni dan (2nd Dan)

Senpai 2 lata

Kata: Seienchin, Garyu, Tekki Sono San, Bassai Dai, Tensho,

Gyakute, Samoobrona:  udział w oficjalnym seminarium

Doskonałe przygotowanie fizyczne przekraczające wymagania brązowego pasa

Jiyu Kumite: 60 sekund 20 rund

Doskonały Budoka i doskonały przykład dla Kohai

Wkład w IKAK

Mieć ukończone 18 lat

 

Ni Dan (2nd Dan)

Senpai → San Dan (3 Dan)

Sensei 3 lata

Kata: Seipai,

Doskonałe przygotowanie fizyczne przekraczające wymagania Sho Dan

Jiyu Kumite: 60 sekund 30 rund

Konsekwentny wkład do IKAK

Mieć co najmniej 21 lat

 

San Dan (3rd Dan)

Sensei → Yon Dan (4th Dan)

Sensei 4 lata , aktualna biegłość Kata, w tym Kanku

Jiyu Kimite: 60 sekund 40 rund

Egzamin  w IKAK Honbu lub przed urzędnikami wyznaczonymi przez IKAK Honbu

Uznanie za wzorowego obywatela i zapis wyróżniającej się służby w IKAK

Formalny pisemny list polecający członka IKAK dla promocji

Mieć co najmniej 25 lat

 

Yon Dan (4th Dan)

Sensei → Go Dan (5 Dan)

Shihan 5 lat Wzorowe i aktualne mistrzostwo Kata, w tym Sushiho

Jiyu Kumite: 60 sekund 50 rund

Egzaminj w IKAK Honbu lub w inny sposób przed SPC

Znacząco przyczynia się do promocji Kyokushin w regionie ojczystym

Konsekwentny udział w międzynarodowych konkursach, obozach lub seminariach organizowanych przez SPC

Formalne pisemne zalecenie IKAK dla starszych doradców dotyczące promocji

Mieć co najmniej 30 lat