Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Polski Związek Karate – polski związek sportowy zrzeszający kluby karate kyokushin oraz shotokan. Związek, według stanu na marzec 2014 r., zrzesza 197 klubów kyokushin, 103 kluby shōtōkan i 11 związków okręgowych. PZK wydaje licencje zawodnicze, trenerskie i sędziowskie. Związkowi podlega pięć komisji: techniczna-sportu kwalifikowanego, sędziowska, dzieci i młodzieży, sportu masowego i sportu osób niepełnosprawnych. Komisje podlegają regulaminom i powoływane są przez zarząd PZK.