Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

10.1 kyu

A> Techniki

 

Kihon (podstawy)

 

1) Tachikata (pozycje)

Fudo dachi , Heisoku Dachi,

2) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Seiken Morote Tsuki Chudan, Jodan, Gedan

3) Uke (bloki)

Morote Gedan Barai

4) Geri (kopnięcia)

Hiza Geri,

B> Sprawność

Zaciskanie pięści  50 razy

10,2 kyu

A> Techniki

 

Kihon (podstawy)

 

1) Tachikata (pozycje)

Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi),

2) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Gedan Tsuki,

3) Uke (bloki)

Gedan Barai

4) Geri (kopnięcia)

Mae Keage

B> Sprawność

Elastyczność: głowa dociera do podłogi z pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 10 na pięściach i kolanach

Przysiady: 20

 

10.3 kyu

A> Techniki

 

Kihon (podstawy)

 

1) Tachikata (pozycje)

Zenkutsu Dachi

2) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Seiken Ago Uchi

3) Uke (bloki)

Jodan Uke

4) Geri (kopnięcia)

Uchimawashi,

 

5)Ido (Poruszanie się)

W Zenkutsu Dachi: Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie w połączeniu z jedną techniką (Tsuki, Kei, Uke)

Np.: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki lub Gyaku

6)Kata

Taikyuko Sono Ichi,  Ni

B> Sprawność

Elastyczność: głowa dociera do podłogi z pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 10 na pięściach i kolanach

Przysiady: 20

 

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite: Blokuj tylko przeciwko atakowi

 

Blok ręki przeciwko Tsuki lub Keri / Blok nogi przeciwko Tsuki lub Keri

 

2) Jiyu Kumite: 30 sekund (kryterium)

 

Reigi (opanowanie, postawa) / Kamae (gotowość) / Kiai

 

 

9.1, 9.2,  9.3 Kyu

 

9.1 kyu

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)

Musubi dachi, Heiko dachi

 

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Uranken Gammen (Shomen) Uchi,

3) Uke (bloki)

Chudan Soto Uke,

4) Geri (kopnięcia)

Sotomawashi

5)Ido (Poruszanie się)

W Zenkutsu Dachi: Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie w połączeniu z jedną techniką (Tsuki, Kei, Uke)Np.: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki lub GyakuPowtórzenie tej samej techniki: Np .: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki dwa razy (2x)

Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki (3x)

 

6)Kata

Sokugi Taikyoku Sono Ichi

 

 

B> Sprawność

 

Elastyczność: to samo kryterium, co dla białego pasa, ale z poprawą

Pompki: 10 na pięściach

Przysiady: 30

 

 

C> Kumite

To samo kryterium, co dla pomarańczowego pasa

 

 

 

9.2  kyu

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)                                                                                                   Uchihachiji Dachi,

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Tettsui oroshi

 

3) Uke (bloki)

Chudan Uchi Uke

 

4) Geri (kopnięcia)

Kin Geri

 

5)Ido (Poruszanie się)

W Zenkutsu Dachi: Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie w połączeniu z jedną techniką (Tsuki, Kei, Uke)Np.: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki lub Gyaku

Powtórzenie tej samej techniki: Np .: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki dwa razy (2x)

Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki (3x)

 

6)Kata

Sokugi Taikyoku Sono Ni

B> Sprawność

Elastyczność: to samo kryterium, co dla białego pasa, ale z poprawą

Pompki: 15 na pięściach

Przysiady: 30

 

C> Kumite

To samo kryterium, co dla pomarańczowego pasa

 

 

9.3 kyu

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)                                                                                                              Tsuruashi Dachi

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Seiken Shita Tsuki,

 

3) Uke (bloki)

Uchi Uke /Gedan Barai,

 

4) Geri (kopnięcia)

Mae Geri,

 

5)Ido (Poruszanie się)

Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki

Sanchin Dachi: Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie

Np .: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki

 

6) Kata

Sokugi Taikyoku Sono San

 

B> Sprawność

Elastyczność: to samo kryterium, co dla białego pasa, ale z poprawą

Pompki: 15 na pięściach

Przysiady: 30

 

C> Kumite

To samo kryterium, co dla pomarańczowego pasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kyu

 

8.1

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)

Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

 

2) Tsuki (ciosy / uderzenia)

Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi,

 

3) Uke (bloki)

Uchi Uke Gedan Barai, Morote Uke

4) Geri (kopnięcia)

Mawashi Geri Chudan

 

5) Ido (Poruszanie się)

Kokutsu Dachi (Nekoashi dachi): Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie

Np .: Kokutsu dachi + Chudan Uchi Uke

Powtórzenie tej samej techniki: Np .: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki dwa razy (2x)

Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki (3x)

 

6)Kata

Kihon Sono Ichi

 

B> Sprawność

Elastyczność: to samo kryterium, co dla białego pasa, ale z poprawą

Pompki: 15 na pięściach

Przysiady: 30

 

C> Kumite

To samo kryterium, co dla pomarańczowego pasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)                                                                                               Uchihachiji Dachi,

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Shuto Gammen Uchi, Shuto Hizo Uchi,

 

3) Uke (bloki)

Shuto Mawashi Uke,

 

4) Geri (kopnięcia)

Kansetsu Geri,

 

5)Ido (Poruszanie się)

(Nekoashi dachi): Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie

Np .: Nekoashi dachi + Chudan Uchi Uke

 

6)Kata

Taikyoku Sono San,

B> Sprawność

 

Elastyczność: to samo kryterium, co dla białego pasa, ale z poprawą

Pompki: 15 na pięściach

Przysiady: 30

 

C> Kumite

To samo kryterium, co dla pomarańczowego pasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)                                                                                                             Tsuruashi Dachi

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Shuto Uchi Uchi

 

3) Uke (bloki)

Morote Uke

 

4) Geri (kopnięcia)

Ushiro Geri,

 

5)Ido (Poruszanie się)

Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki

Sanchin Dachi: Poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie

Np .: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki

 

6)Kata

Pinan Sono Ichi

 

B> Sprawność

Elastyczność: to samo kryterium, co dla białego pasa, ale z poprawą.

Pompki: 15 na pięściach

Przysiady: 30

 

C> Kumite

To samo kryterium, co dla pomarańczowego pasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1  7.2  7.3 Kyu

 

7.1

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)                                                                                                                      Kiba Dachi

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi

3) Uke (bloki)

Mae Mawashi Uke

 

4) Geri (kopnięcia)

Yoko Keage,

 

5)Ido (Poruszanie się)

Kiba Dachi: Poruszanie się na boki do przodu i do tyłu (Mae Kosa, Ushiro Kosa), obracanie

Np .: Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui

 

6)Kata

Pinan Sono Ni

B> Sprawność

Elastyczność: ramiona dotykają podłogi w pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 20

Przysiady: 40

Stanie na rękach: 40 sekund

 

 

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i odwet)

 

Dołączanie przeciwników, Blokowanie, Odwet przy użyciu różnych ataków, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc

 

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (w zależności od instruktora)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

 

 

 

7.2

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)                                                                                                         Sanchin Dachi

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Tettsui,

 

3) Uke (bloki)

Jyuji Uke

 

4) Geri (kopnięcia)

Yoko Geri ,

 

5)Ido (Poruszanie się)

Połączenie: Uke i ciosów  np.: Zenkutsu Dachi + Jodan Uke, Seiken Chudan Gyaku Tsuki

 

6)Kata

Pinan Sono San

B> Sprawność

Elastyczność: ramiona dotykają podłogi w pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 20

Przysiady: 40

Stanie na rękach: 40 sekund

 

C> Kumite

 

1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i odwet)

 

Dołączanie przeciwników, Blokowanie, Odwet przy użyciu różnych ataków, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (w zależności od instruktora)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

 

 

 

7.3

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)                                                                                                               Kakeashi Dachi

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Nukite, Hiji Uchi,  Shotei, Hiji Uchi, Uraken Mawashi Uchi

 

 

3) Uke (bloki)

Haito Uchi Uke

 

4) Geri (kopnięcia)

Mae Geri Jodan

5)Ido (Poruszanie się)

Tsuki i Keri np .: Zenkutsu Dachi + Mae Geri, Seiken Chudan Tsuki

 

6)Kata

Pinan Sono Yon

 

7) Kokyu Ho (technika oddychania)

Ibuki

 

B> Sprawność

Elastyczność: ramiona dotykają podłogi w pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 20

Przysiady: 40

Stanie na rękach: 40 sekund

 

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i odwet)

 

Dołączanie przeciwników, Blokowanie, Odwet przy użyciu różnych ataków, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (w zależności od instruktora)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6 .1   6.2   6.3  Kyu

6.1

 

  • Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)-

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Koken Uchi

 

3) Uke (bloki)

Koken Uke

 

4) Geri (kopnięcia)

– Mawashi Geri Jodan

5)Ido (Poruszanie się)

Kaiten Ido (Spinning): Np .: Kiba Dachi + Kaiten Tettsi

Dako Ido (kąt 45 stopni) Np .: 45® Kiba Dachi + Gedan Barai

 

6)Kata

Pinan Sono Go,

 

7) Kokyu Ho (technika oddychania)

 

B> Sprawność

Elastyczność: Tak samo jak w przypadku niebieskiego paska z zauważalną poprawą

Pompki: 25

Przysiady: 40

Stanie na rękach: 50 sekund

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 15 cm

 

C> Kumite

 

1) Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (Blok i Odwet) z zauważalną poprawą niż Niebieski Pas.

 

Dołączanie przeciwników, Blokowanie, Odwet przy użyciu różnych ataków, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc…

 

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (3 rundy lub więcej)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

 

6.2

 

  • Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

Haito Uchi, Morote Tsuki

 

3) Uke (bloki)

4) Geri (kopnięcia)

– Ura Mawashi Geri

5)Ido (Poruszanie się)

6)Kata

Yantsu,

 

7) Kokyu Ho (technika oddychania)

 

B> Sprawność

Elastyczność: Tak samo jak w przypadku niebieskiego paska z zauważalną poprawą

Pompki: 25

Przysiady: 45

Stanie na rękach: 50 sekund

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 15 cm

 

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (Blok i Odwet) z zauważalną poprawą niż Niebieski Pas.

 

Dołączanie przeciwników, Blokowanie, Odwet przy użyciu różnych ataków, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc…

 

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (3 rundy lub więcej)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

 

 

 

6.3

 

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

 

3) Uke (bloki)

 

4) Geri (kopnięcia)

Uchiro Mawashi Geri

 

5)Ido (Poruszanie się)

 

6)Kata

Tsuki No Kata

 

7) Kokyu Ho (technika oddychania)

 

B> Sprawność

Elastyczność: Tak samo jak w przypadku niebieskiego paska z zauważalną poprawą

Pompki: 30

Przysiady: 50

Stanie na rękach: 50 sekund

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 15 cm

 

 

C> Kumite

1) Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (Blok i Odwet) z zauważalną poprawą niż Niebieski Pas.

 

Dołączanie przeciwników, Blokowanie, Odwet przy użyciu różnych ataków, bloków i reakcji; np .: ręka ręka ręka / ręka noga ręka / ręka noga / etc…

 

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (3 rundy lub więcej)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .1    5.2    5.3  Kyu

 

5.1

A> Techniki

 

  • Tachikata (pozycje)

Podstawowa praca krokowa w Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

 

3) Uke (bloki)

 

4) Geri (kopnięcia)

 

 

5)Ido (Poruszanie się)

 

6)Kata

Taikyoku Sono Ichi Ura, Ni Ura i San Ura

 

7) Kokyu Ho (technika oddychania)

 

B> Sprawność

Elastyczność: klatka piersiowa dotyka podłogi w pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 30

Przysiady: 60

Stanie na rękach: 60 sekund

Spaceruj ręką do przodu i do tyłu po korytarzu

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 20 cm

Przeskoki nad trzymanym w rękach drążkiem do przodu i do tyłu co najmniej

 

C> Kumite

 

1) Yakusoku kumite: kombinacja Uke i Uke Kaeshi w Kumite No Kamae, praca nóg

 

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (5 rund lub więcej)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

Rytm / połączenie (techniki rąk i nóg) / praca nóg

 

5.2

 

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

 

3) Uke (bloki)

 

4) Geri (kopnięcia)

 

5)Ido (Poruszanie się)

 

6)Kata

Gekisai Dai,

 

7) Kokyu Ho (technika oddychania)

 

B> Sprawność

Elastyczność: klatka piersiowa dotyka podłogi w pozycji siedzącej z otwartymi nogami

Pompki: 30

Przysiady: 60

Stanie na rękach: 60 sekund

Spaceruj ręką do przodu i do tyłu po korytarzu

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 20 cm

Przeskoki nad trzymanym w rękach drążkiem do przodu i do tyłu co najmniej

 

C> Kumite

1) Yakusoku kumite: kombinacja Uke i Uke Kaeshi w Kumite No Kamae, praca nóg

 

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (5 rund lub więcej)

 

Reigi / Kamae / Kiai / Speed ​​/ Power / Stamina (Kokyu) / Uke Kaeshi

Opanowanie/Gotowość/Okrzyk/Szybkość/Siła/Wytrzymałość/Blokowanie i Kontratak/

Rytm / połączenie (techniki rąk i nóg) / praca nóg

 

5.3

 

A> Techniki

 

1) Tachikata (pozycje)

2)Tsuki (ciosy / uderzenia)

 

3) Uke (bloki)

 

4) Geri (kopnięcia)

 

5)Ido (Poruszanie się)

 

6)Kata

Tekki Sono Ichi

 

7) Kokyu Ho (technika oddychania)

 

B> Sprawność

Elastyczność: klatka piersiowa dotyka podłogi w pozycji siedzącej z nogami w rozkroku.

Pompki : 30

Przysiady: 60

Stanie na rękach: 60 sekund

Spaceruj ręką do przodu i do tyłu po korytarzu

Skok (Tobi Geri): Własna wysokość + 20 cm

Przeskoki nad trzymanym w rękach drążkiem do przodu i do tyłu co najmniej

 

C> Kumite

 

1) Yakusoku kumite: kombinacja Uke i Uke Kaeshi w Kumite No Kamae, praca nóg

 

2) Jiyu Kumite: 60 sekund (5 rund lub więcej)