Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Organizacja

OZKWM
Główną działalnością Związku jest rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności przez rozwój i popularyzacje karate. Działalność sportowa nie jest jedyną działalnością OZKWM. [...]
Read More »
PZK
Polski Związek Karate – polski związek sportowy zrzeszający kluby karate kyokushin oraz shotokan. Związek, według stanu na marzec 2014 r., zrzesza 197 klubów [...]
Read More »