Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

Ostrowski Klub Karate Kyokushin

Oficjalny serwis internetowy Klubu OKKK

licencjaSklodowski 001Dosłownie przetłumaczenie słowa kata to „kształt” albo „forma”. Kata jest odpowiednią sekwencją bloków, kopnięć i uderzeń z jednej albo większej ilości pozycji, włączając ruchy do przodu, w tył i obrotowe. Poszczególne ruchy i ich kolejność są ściśle określone. Balans między techniką ofensywną a obronną oraz pozycje używane we wszystkich kierunkach, daje każdemu kata niepowtarzalny charakter.

Podczas treningu kata uczone i doskonalone są tradycyjne techniki używane w realnej walce. Kata rozwija umiejętność zachowania balansu (równowagi), koordynacji ruchowej i umiejętności panowania nad oddechem oraz doskonali koncentrację. Wykonane właściwie kata jest doskonałym fizycznym ćwiczeniem ,pozwala rozwijać zarówno ciało jak i umysł.

Kata ucieleśnia idee „ren ma” ( zawsze doskonalić ) Wraz z pilną i systematyczną praktyką, ruchy kata stają się coraz bardziej płynne i doskonałe. Zwracanie uwagi na szczegóły jest niezbędne dla doskonałego wykonania kata oraz kultywowania samodyscypliny.

Wyższy poziom nauki może zostać osiągnięty poprzez koncentrację, poświęcenie i praktykę, gdzie kata tak jest utrwalane w podświadomości, że żadna świadoma uwaga tego nie zakłóca. Świadoma, racjonalna praktyka nie jest użyta w ogóle – co raz zostało zapamiętane staje się teraz spontaniczne.

Masutatsu Oyama powiedział, że jedno jest konieczne: „myślenie o karate jako o języku – kihon (podstawa) może być traktowane jako litery alfabetu, kata (formy) stanowią ekwiwalent słów i zdań, a kumite (walka) będzie analogiczne do rozmowy”. Twierdził, że byłoby lepiej znać mistrzowsko jedno kata niż opanować wiele a tylko połowicznie.
Masutatsu Oyama także określił trzy podstawowe zasady kata:

  • Waza no Kankyu – Tempo technik ( wolno / szybko ). Tempo kata zmienia się – niektóre techniki są wykonane szybko, podczas gdy inne są spowolnione.
  • Chikara no Kyojaku – Moc siły ( silny / słaby ). Moc techniki wywodzi się z właściwego bilansu między siłą i relaksem.
  • Iki no Chosei – kontrola oddechu ( jego regulacja )

Praktyka tradycyjnego kata jest też drogą dla karateka, by zwrócić uwagę na początki i historię Kyokushin Karate oraz sztuk walki ogólnie.